Sestava pogodb

PRIPRAVA IN IZPELJAVA POGODB

Svetujemo vam, da se pred podpisom pogodbe pozanimate o vaših obveznostih, pravicah in pravnih posledicah sklenitve pravnega posla.

Glede na vaše potrebe za vas pripravljam najrazličnejše pogodbe iz civilnega prava, najpogosteje so to naslednje pogodbe:

  • kupoprodajna pogodba,
  • najemna pogodba,
  • darilna pogodba,
  • menjalna pogodba,
  • pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti.

V storitev sestave pravnega posla je vedno vključen tudi postopek izpeljave pravnega posla (od sklenitve pogodbe, zastopanja pri finančnem organu, vse do primopredaje).

POSTOPEK PRODAJE/ODDAJE ZA NEPREMIČNINO

V kolikor ste sami našli kupca za vašo nepremičnino, se lahko izven okvira storitev posredovanja dogovorimo, da sestavim samo predpogodbo, pogodbo in vas vodim skozi celoten pravni del za pordajo/nakup/najem vaše nepremičnine, ki se zaključi s primopredajnim zapisnikom.

Sodelujemo z notarji in priznanimi odvetniki, geodeti, projektanti, sodnimi cenilci itd. Skrbi zato prepustite nam, ki smo strokovnjaki vsak na svojem področju.

Kot pravnica z univerzitetno izobrazbo, imetnica licence za nepremičninsko posredovanje z večleto prakso in mediatorka nepremičninske posle poznam iz pravnega vidika, poslovne komunikacije in umetnosti pogajanj.

Ne glede ali prodajate stanovanje, hišo, stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče, poslovni prostor, vam v nepremičninski agenciji NEPREMIČNINE VIDIC celoten postopek prodaje/nakupa/najema nepremičnine, vključno z zastopanjem pri davčnih obveznosti, izpeljemo vse do primopredaje vaše nepremičnine.