Pravno svetovanje

Svetovanje je namenjeno vsem, ki ste se znašli v labirintu pravnih vprašanj in ne veste kam se obrniti po odgovor. Vaše probleme spremenimo v rešitev, saj vam s strokovnim pristopom svetujemo glede vprašanj vezanih na nepremičnine in dedovanja.

Svetovanje na področju nepremičnin:

 • pregled in ureditev zemljiškoknjižnega stanja na nepremičnini,
 • ocena primerljive tržne vrednosti za nepremičnino,
 • spori s sosedi zaradi ureditve mej, prekomernih emisij, vzpostavitev služnostne poti ali nujne poti,
 • nerešena vprašanja med solastniki oziroma etažnimi lastniki večstanvanjskih stavb,
 • legalizacija objektov zgrajenih pred l. 1968 in l.2005,
 • oddajanje nepremičnin v dolgoročni ali kratkoročni najem (oddajanje v turistični namen) itd.

Svetovanje na področju dedovanj:

 • oporočno dedovanje in svetovanje pri sestavi oporoke,
 • zakonito dedovanje
 • svetovanje glede razdelitve dediščine.

Svetovanje glede najprimernejšega načina prenosa lastninske pravice na nepremičnini:

 • oporoka
 • pogodba o preužitku,
 • darilna pogodba,
 • pogodba o dosmrtnem preživljanju,
 • sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju,
 • pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja.