Mediacija

VAŠ KONFLIKT REŠITE S POMOČJO USPOSOBLJENEGA MEDIATORJA

"Dober nepremičninski svetovalec je hkrati lahko tudi uspešen mediator."

 

Mediacija je strukturiran in strokoven način reševanja sporov s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja), ki s svojim delovanjem in strokovnim znanjem strankam pomaga doseči sporazum. Mediacija sodi med alternativne oblike reševanja sporov. Cilj mediacije je, da stranki dosežeta sporazum še predno se podata na sodišče. S tem je prihranjenega veliko stresa in stroškov, saj je mediacija tudi veliko cenejša oblika reševanja konfliktov. Ljudje smo radi prepirljivi in večkrat iščemo pravico na sodišču. Cilj mediacije je ravno med strankami doseči sporazum, še predno na sodišča pridejo.

V naši agenciji lahko najamete tudi usposobljenega mediatorja, saj verjamemo v medsebojni dialog in mirno reševanje sporov z mediacijo.

V praksi je mediacija med ljudmi čedalje bolj popularna. Pri mediaciji gre za prostovoljno sodelovanje obeh sprtih oseb, soglasje k takšnemu reševanju pa lahko kadarkoli umaknejo. Mediacijo lahko kadarkoli ustavi tudi mediator, to se zgodi takrat, če mediator ugotovi, da se spor z določene točke ne premakne oziroma se pri strankah ne izkazuje več zanimanje za iskanje skupne rešitve.

Naše vrednote pri delu so integriteta, zaupnost, poslušanje, razumevanje in strokovnost.

Mediacije na nepremičninskem področju se izvajajo vse pogosteje: spori zaradi določitve meje, spori za določitev nujne poti, drugi sosedski spori, lastninsko-pravna razmerja (reševanje solastništev, dedovanja nepremičnin), težave pri etažiranju stavb itd.

Nepremičninski svetovalec je lahko uspešen mediator, saj sam ni čustveno vpleten in pozna prakso na področju nepremičnin. Enako sicer velja tudi za pogajanja. Doseči končno prodajno ceno za nepremičnino, s katero se bosta strinjali obe stranki, je največja umetnost v svetu nepremičnin. Dotična nepremičnina je v finančnem pogledu vredna toliko, kolikor kupec zanjo tudi plača.

V nepremičninski agenciji Vidic, ko prodajamo nepremičnine, večkrat že zaradi same narave primera opravljam drugačno vrsto mediacije, kot smo je navajeni sicer pri reševanju lastninskih konfliktov, dedovanjih, ločitvah. Poudarek dajemo odnosu z vsako stranko posebaj, saj nam že sam Zakon o nepremičninskem posreodovanju nalaga dolžnost posredovanja za obe strani. S tem nehote vstopamo v različne družinske situacije, kjer moramo biti nepremičninski svetovalc, a hkrati tudi psihologi in mediatorji, predvsem pa zaupniki in dobri poslušalci. Stranko je v prvi vrsti potrebno slišati.

Mediacije v dedni sporih so eden najbolj problematičnih področij. Statistike kažejo, da so poleg sosedskih sporov prav dedni spori tisti, ki so med Slovenci najbolj pogosti. Spori glede razdelitve zapuščine so postali že nekakšna tradicija. Le- ti so lahko zelo boleči, čustveni in predvsem dolgotrajni. Nepremčnina zaradi nerešenih lastninskih razmerij prične propadati, prav tako pa jo je nemogoče prodati. Največkrat se z dednim sklepom na nepremičnini določi nove dediče v solastniških deležih. Le-to privede do nadaljnih nesoglasij – en solastnik bi rad nepremičnino prodal, spet drugi v njej živi, tretji solastnik pa preostala dva želi izplačat, vendar za to nima finančnih pogojev. Dosežen dogovor v mediaciji je mogoče zapisati tudi v obliki dednega dogovora in predstavlja popolnoma enak izvršilni naslov kot tožba (v primeru neizvrševanja je možna neposredna tožba).

Postopek mediacije se zaključi s sestavo pisnega sporazuma o rešitvi spora. Sestavljen sporazum se nato lahko sklene še pred notarjem v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali na sodišču v obliki sodne poravnave.

V kolikor imate nepremičnino, na kateri je več solastnikov, se med seboj ne uspete sami dogovoriti glede uredive lastninskih razmerij, prodaje itd. in ne želite, da vas bremenijo dodatni sodni stroški, predvsem pa dolgotrajen sodni proces, nas pokličite.

Tu smo za vas, v želji vam pomagati do skupne rešitve, ki bo v zadovoljstvo vseh sprtih strani.

Mediacija je dobra rešitev v primerih:

  • da se z njo strinjata obe sprti strani,
  • obe sprti strani imata željo po rešitvi spora,
  • obe strani sta pripravljeni stopiti “korak naza” v želji najti skupno sprejemljivo rešitev,
  • obe sprti strani ne želita visokih odvetniških in sodnih stroškov,
  • obe sprti strani želita hitro rešitev spora, ki je izven okvirov pravnih pravil,
  • zaupnost postopka je obema strankama prioriteta.